top of page

PRIVACY BELEID

Dirty Divers is een éénmanszaak gevestigd in Nederland te 4307AV Oosterland, Sint Joostdijk 56, geregistreerd onder het ondernemingsnummer KvK. Middelburg 22037115, en met BTW-nummer NL001709511B32, hierna genoemd “DD”.

Dirty Divers verbindt zich ertoe om de privacy en de veiligheid van onze Klanten, waaronder u, te beschermen. Daarom begrijpen en respecteren wij ten volle het belang van gegevensbescherming en veiligheid op het internet.

Wij zijn van mening dat u zowel geïnformeerd als bevoegd moet zijn als het gaat om de manier waarop wij uw informatie behandelen en gebruiken. Deze mededeling verduidelijkt bijgevolg:

 

 · welke informatie we verzamelen wanneer u een DD-website of app gebruikt of wanneer u met ons communiceert;

 · waarom we deze informatie verzamelen;

· hoe we deze informatie nadien kunnen gebruiken;

· hoe we die informatie delen;

· hoelang we uw informatie bewaren en hoe we deze beschermen zolang ze in ons bezit is;

· wat we niet zullen doen met uw informatie; en

· welke keuzes en opties u hebt om uw gegevens te beheren.

U hoeft dus maar op één plaats te kijken om alles te vinden wat u moet weten over ons Privacybeleid.

Deze mededeling heeft betrekking op de dirtydivers.nl site, al onze internationale sites, de mobiele DD-site, ontwikkelaarsplatforms en andere producten en diensten (gezamenlijk "DD" of de "Diensten" genoemd).

We hebben echter ons best gedaan om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Aangezien deze uitleg wellicht niet perfect zal zijn, staan we altijd klaar om eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze mededeling te beantwoorden. Als u hierover met ons wilt spreken, neemt u gewoon contact op met ons team.

 Onze algemene principes inzake gegevens

Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:

· Uw informatie behoort u toe en niet ons. U zou in staat moeten zijn om deze te controleren en geïnformeerd en vertrouwd moeten zijn met alles wat we met uw informatie doen;

· Waar nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen (a) voor professionele doeleinden (op basis van een gerechtvaardigd belang) die we u duidelijk hebben uitgelegd en waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt, of (b) wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Zodra deze doelstellingen volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen;

· We zullen zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat u geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop u uw gegevens op een zo comfortabel mogelijke manier kunt beheren;

· Zolang we in het bezit zijn van uw informatie, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Hoe verzamelen we informatie over u?

Bij elk van uw interacties met DD kunnen wij informatie op drie mogelijke manieren verzamelen:

1. Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

Telkens wanneer u DD bezoekt, onze producten koopt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals 'Toevoegen aan winkelwagentje'. Al deze informatie vereist een directe actie van u op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.

2. Wanneer u ons toestemming geeft om deze informatie te verkrijgen van andere accounts

Afhankelijk van uw instellingen of van het privacybeleid van andere online diensten, kunt u ons toestemming geven om informatie te halen uit uw account bij deze andere diensten. Sociale media zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de manier waarop DD interageert met haar Klanten. Door het gebruik van sociale media (bv. door in te loggen op DD met uw Facebookaccount), kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot uw gegevens op dat sociale mediakanaal of op andere diensten. Kortom, als u ervoor hebt gekozen om uw Facebookaccount te koppelen aan DD, zou dit ons in staat stellen om informatie en inhoud van die accounts te verkrijgen. Of als u DD op uw mobiele telefoon gebruikt, kunt u er ook voor kiezen om ons uw locatiegegevens te verstrekken. De informatie die we van deze diensten ontvangen, is echter afhankelijk van uw instellingen voor die dienst of van hun privacybeleid. Daarom is het altijd aangeraden deze regelmatig te checken.

3. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze websites of apps gebruikt, of wanneer u websites of apps gebruikt die verbonden zijn met DD

Telkens als u een website, een app of een andere internetservice gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT - systemen die nodig zijn om die site, app of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze websites, apps en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld:

(a) bij het inloggen op DD gebruiken we "cookies" (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens als u onze website bezoekt en dat uniek is voor uw browser) om het u gemakkelijker te maken om DD te gebruiken en uw winkelervaring bij ons te verbeteren of opdat we loggegevens kunnen opslaan met betrekking tot de pagina's die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren of andere DD-instellingen op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u DD bezoekt. Deze cookies kunnen "sessiegebonden" (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of "permanente" cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser deze verwijdert) zijn.Meer informatie over ons cookiegebruik vindt u in ons cookiebeleid; of

(b) Bovendien kunnen het type toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot DD en de instellingen op dat toestel ons informatie verschaffen over uw toestel, inclusief over welk type toestel het gaat, welk specifiek u hebt, welk besturingssysteem u gebruikt, wat de instellingen van uw toestel zijn en waarom er een crash gebeurd is. De informatie die we ontvangen, hangt af van het type toestel dat u gebruikt en van de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar al naargelang u een Mac of pc, of een iPhone of Android telefoon gebruikt. De fabrikant van uw toestel of de leverancier van uw besturingssysteem zal meer details kunnen verstrekken over de informatie die uw toestel aan ons beschikbaar stelt.

Welke informatie verzamelen we over u, waarom verzamelen we deze informatie en wat doen we ermee?

We moeten deze vraag beantwoorden vooraleer we naar de details kijken.

We verzamelen informatie die vóór de AVG (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 - ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) bekend stond als:

· “persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze gebruikt kan worden om u specifiek te identificeren); of

· “niet-persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze betrekking heeft op u maar niet kan worden gebruikt om u specifiek te identificeren)

De gemakkelijkste manier om de specifieke informatie die we over u verzamelen, uit te leggen, is door te kijken naar elk interactiepunt dat u mogelijkerwijze hebt met DD, omdat we verschillende informatie verzamelen op verschillende punten in uw gebruikers- of klantentraject met DD. Deze interactiepunten omvatten:

· Registreren op DD;

· Inloggen op DD na de registratie;

· Surfen op onze site;

· Een aankoop doen bij DD (d.w.z. toevoegen aan uw winkelmandje, uitchecken en een aankoop voltooien);

· Contact opnemen met het DD team, hetzij in verband met een bestelling, hetzij om een andere reden;

· Gebruik maken van de sociale mediakanalen van DD;

· Klikken op DD-banners, hyperlinks of plug-ins.

Hieronder wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen op elk van deze interactiepunten, samen met de bevestiging van (a) of u deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, dat we deze verzamelen met uw toestemming of dat deze door onze technische systemen wordt verzameld:

· Registreren op DD:

Als u een account wilt aanmaken en lid wilt worden, dient u ons ten minste de volgende informatie te verstrekken: · uw geslacht; · uw naam; · uw voornaam; · uw e-mailadres; · een wachtwoord. Wanneer u een account aanmaakt en zich bij ons registreert, zal DD die gegevens bewaren zolang u Lid van ons bent, zodat we deze kunnen gebruiken om u te identificeren aan de hand van uw DD-profiel, om alle systemen te bedienen (zoals bezorgsystemen), om u in staat te stellen een bestelling te plaatsen om producten van DD aan te kopen, om fraude te voorkomen en om u een persoonlijke en relevante ervaring bij DD aan te bieden.

· Aanmelden bij DD:

Eenmaal geregistreerd, dient u, wanneer u zich wilt aanmelden, uw e-mailadres en wachtwoord opnieuw in te voeren. Deze worden gekoppeld aan de geüpdatete gegevens van hetzelfde type als deze die gekoppeld zijn aan uw account om uw identiteit te bevestigen en u in staat te stellen DD te bezoeken en een bestelling te plaatsen om producten van DD aan te kopen.

· Surfen op DD: Wanneer u ingelogd bent op DD, gebruiken wij cookies en codes die geïntegreerd zijn in onze systemen om bepaalde gegevens over de bezoekers van de site te verzamelen en vast te leggen, zoals:

· het IP-adres van de computer of van de proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot DD;

· het type toestel dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten, de details en

instellingen van het besturingssysteem van uw computer, uw type van webbrowser en uw instellingen voor die browser, de naam van uw ISP (indien u DD gebruikt vanaf een mobiel toestel), uw mobiele telefoon, het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, de identificatiecode van uw mobiele telefoon verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele telefon, uw locatiegegevens (indien u deze functionaliteit hebt ingesteld) en andere algemene informatie over uw toestel of uw systeem;

· statistische informatie en loggegevens over het aantal bezoeken aan bepaalde pagina's op de site (bv. de startpagina); de pagina's die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd; de datum en het uur van uw bezoek; de duur van een individuele paginavisualisatie en het navigatietraject van bezoekers op de website.

Omdat u tijdens het browsen altijd ingelogd bent op DD, zal een cookie op uw toestel u identificeren en alle niet-persoonlijk identificeerbare gebruiksinformatie en loggegevens registreren en koppelen aan uw account.

· Kopen bij DD: Om producten van DD aan te kopen, dient u als volgt tewerk te gaan:

· klik op de overeenkomstige knop op de site om het(de) artikel(en) aan uw winkelmandje toe te voegen – op dit moment zullen onze systemen de gegevens verzamelen met betrekking tot de identiteit, de maat of afmetingen en andere productkenmerken van het(de) artikel(en) die u hebt toegevoegd zodat het(de) artikel(en) kan(kunnen) weergegeven worden in uw 'winkelmandje' tot op het einde van dat bezoek.

· selecteer bepaalde opties met betrekking tot de levering van de artikelen die u wilt bestellen. Onze systemen verzamelen deze gegevens met betrekking tot uw leveringsselecties zodat we, indien u uw bestelling voltooit, de gekozen artikelen kunnen verwerken en leveren volgens de door u gewenste leveringsmethode.

· voer bepaalde gegevens in met betrekking tot uw creditcard of inloggegevens voor bepaalde andere betalingssystemen zoals bv PayPal. Deze gegevens worden door onze systemen verzameld zodat wij, indien u uw bestelling voltooit, de vereiste betaling kunnen innen voor de producten die u wenst aan te kopen.

· om uw bestelling te voltooien, klikt u ten slotte op de overeenkomstige knop om te 'Betalen'. Zodra we deze gegevens ontvangen, registreren we de volledige details van de voltooide bestelling in onze systemen zolang u lid bent van ons, zodat we (a) uw bestelling kunnen verwerken en leveren, (b) de bestelling kunnen toevoegen aan uw bestelgeschiedenis en een overzicht krijgen van uw aankopen om eventuele vragen die u hebt te kunnen behandelen of om eventuele retours te verwerken, en (c) deze bestelling kunnen opnemen in de financiële gegevens van onze zakelijke transacties.

· Contact opnemen met het DD team: indien u, om het even welke reden, contact opneemt met ons DD team (bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via het “Contact Us”), ongeacht welke van de beschikbare communicatiekanalen u gebruikt om contact met ons op te nemen, zullen wij het contact registeren en alle toepasselijke informatie met betrekking tot het contact verzamelen en deze vervolgens:

· bewaren en gebruiken om ons te helpen uw specifieke vraag of contact te categoriseren, hierop te reageren en, indien nodig, een probleem of incident te onderzoeken, te behandelen en op te lossen, en

· bijhouden zolang u Lid bent van DD, zodat we een geschiedenis hebben van al onze communicaties met u, eventuele problemen die u met ons hebt gehad en wat we hebben gedaan om deze problemen of incidenten op te lossen, wat we vervolgens kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat we eventuele verdere contacten op een gepaste manier kunnen behandelen.

· Gebruik van of interactie met de sociale mediakanalen van DD: tijdens uw gebruik van of interactie met één van onze sociale mediakanalen (zoals Facebook), kunnen we bepaalde gegevens over uw activiteiten op die sociale mediakanalen - zoals de frequentie van uw bezoeken - verzamelen, opslaan en bewaren. Als u bijvoorbeeld de Facebook “like”-knop gebruikt om aan te geven dat u één van onze pagina's op apps leuk vindt, of als u één van uw sociale mediacontacten tagt of linkt aan inhoud die u plaatst, zullen we deze informatie registeren. Alle inhoud die u op om het even welke van onze sociale mediakanalen plaatst of toevoegt, wordt beschouwd als Gegevens. We zullen deze inhoud en alle andere informatie die u verstrekt wanneer u deze plaatst of toevoegt aan één van onze sociale mediakanalen verzamelen, registreren en gebruiken (inclusief alle informatie waarvoor u die sociale mediakanalen de toestemming hebt gegeven om deze met ons te delen of die door uw gebruikersinstellingen op deze sites is toegestaan).

Ten slotte wordt alle aanvullende persoonlijke informatie die u dient te verstrekken wanneer u een bepaald sociaal mediakanaal of een bepaalde app gebruikt, uitgelegd in de algemene voorwaarden voor die app.

· Klikken op DD e-mails, banners, hyperlinks of plug-ins: wanneer u e-mails die we u hebben gestuurd, banners, hyperlinks of plug-ins die we op onze website of op andere websites hebben geplaatst, bekijkt of hierop klikt, worden zowel uw actie als het adres van de site waarop u zich toen bevond, aanzien als rechtstreeks verstrekte gegevens die wij zullen opslaan. We zullen deze informatie gebruiken om het succes van deze emails, banners, hyperlinks of plug-ins in onze interacties met u op te volgen en te analyseren. We vernieuwen constant ten einde DD en onze Diensten te verbeteren , wat betekent dat we nieuwe manieren kunnen creëren om informatie over u te verzamelen. Als dit het geval is, zullen we u informeren over nieuwe informatie die we verzamelen via updates van deze privacy policy.

Hoe mogen we uw informatie gebruiken?

Wij verzamelen al deze informatie van u voor verschillende doeleinden en willen graag dat u deze begrijpt. Deze doeleinden gelden overal waar DD zaken doet, zowel binnen als buiten de EU. Een aantal specifieke gebruiken voor specifieke gegevens staat hierboven al gedetailleerd beschreven. Toch moeten we vaak veel verschillende soorten informatie of gegevens collectief gebruiken opdat DD operationeel zou kunnen zijn en haar Diensten aan u zal kunnen leveren. Deze meer fundamentele doelstellingen omvatten het collectieve gebruik van uw informatie:

· Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site voor u zo effectief mogelijk wordt voorgesteld en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van onze Diensten, wanneer u daarvoor kiest, bijvoorbeeld door u meer aangepaste diensten en een persoonlijke ervaring aan te bieden op DD, onder meer via taalspecifieke profielpagina's, updates, inhoud, nieuws, advies en/of aanbevelingen die interessant voor u zijn .

· Om uw account in te stellen en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, zodat we onze producten en diensten aan u kunnen leveren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de artikelen die u bestelt bij u terechtkomen (en op tijd geleverd worden!), zodat we met u kunnen communiceren over uw bestellingen en uw account, zodat wij potentiële problemen en trends kunnen opvolgen en onze ondersteuning kunnen personaliseren om u beter van dienst te kunnen zijn – dit heeft in feite betrekking op de details van onze online detailhandel. Het gaat om alles wat te maken heeft met het plaatsen van de producten op de website zodat u ze kunt doorbladeren en vervolgens kunt bestellen, zodat we deze nadien aan u kunnen leveren en eventuele vragen kunnen beantwoorden.

· Om te verzekeren dat onze Leden echte personen zijn en dat we worden betaald voor de goederen die we verzenden - bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te gebruiken of die persoonlijke informatie bekend te maken aan een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau, om uw identiteit te bevestigen en passende fraudebestrijdingscontroles uit te voeren. Een dergelijk kredietreferentie- of fraudepreventiebureau kan die informatie bijhouden, maar houd er rekening mee dat er geen formele kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietrating niet beïnvloed zal worden.

· Om u op de hoogte te houden van onze nieuwste producten, nieuws en speciale aanbiedingen. Als u zich bij ons hebt geregistreerd en ervoor gekozen hebt om onze marketingcommunicatie te ontvangen, zullen wij u op de hoogte houden van onze toekomstige verkopen via dagelijkse of wekelijkse e-mail en pushmeldingen. U krijgt ook de gelegenheid om dergelijke berichten van ons te ontvangen. Voorbeelden van dergelijke communicaties zijn onder meer: (1) verwelkomings- en verbinteniscommunicaties - die u informeren over de manier waarop u DD, nieuwe functies, enz. het best kunt gebruiken; (2) aankondigingen over toekomstige of lopende verkopen. Deze berichten worden naar u verzonden op basis van uw profielinformatie en de berichtvoorkeuren die door u zijn geselecteerd met betrekking tot uw account. Als u één van deze voorkeuren, waaronder het afmelden voor onze mailinglijst, wenst te wijzigen, gelieve uw instellingen up-to-date te houden of contact op te nemen met ons DD team.

· Om dienstmededelingen te verzenden over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van diensten, beveiliging en andere problemen met het functioneren van DD. U kunt/zult dienstmededelingen ontvangen, zelfs wanneer u zich hebt afgemeld voor onze mailinglijst, omdat deze doorgaans belangrijke informatie bevatten over uw account en over de veiligheid of de Diensten waarvan wij u op de hoogte moeten brengen. Omwille van deze reden kunt u zich niet afmelden voor de dienstmededelingen.

· Om op uw sociale mediakanalen een link te maken naar onze app, bieden sommige van onze apps u de mogelijkheid om updates te posten op uw Facebook-muur of op een ander sociaal mediakanaal en op de muur van uw sociale-mediavrienden, of om uitnodigingen te sturen naar uw vrienden. Dit kan, afhankelijk van uw privacyinstellingen op dat sociaal mediakanaal, een link creëren naar onze app. Wanneer u een uitnodiging verstuurt, gelieve er rekening mee te houden dat deze de gebruikersnaam en profielfoto van uw sociale media kan bevatten, zodat uw vrienden weten wie de uitnodiging heeft verstuurd.

· Om specifiek op u afgestemde DD-banners en -advertenties te sturen wanneer u surft op andere websites (Digital Marketing Retargeting genoemd) maken we gebruik van verschillende digitale marketingnetwerken, advertentie-uitwisselingen en advertentietechnologieën zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en mobiele identificatiecodes en zijn de banners en advertenties die u ziet, gebaseerd op uw eerdere gebruik van DD (bijvoorbeeld uw DD-zoekgeschiedenis, de inhoud die u leest op DD, enz.) of op DD-banners of advertenties waarop u eerder hebt geklikt.

· Om opiniepeilingen, enquêtes, analyses en onderzoek uit te voeren over de manier waarop onze site wordt gebruikt, meningen van leden, tips over wat we beter zouden kunnen doen enz. Deze opiniepeilingen, enquêtes, analyses en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door DD of door derden. DD of deze derden kunnen nadien via e-mail contact met u opnemen over uw deelname, tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van emailberichten. We kunnen derden inschakelen om stimulansen aan te bieden voor uw deelname aan opiniepeilingen, enquêtes, analyses of onderzoeken en om uw contactgegevens te verifiëren. Hiervoor zullen we eventueel uw contactgegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie moeten verstrekken aan de partij waaraan we de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van dergelijke stimulansen hebben toevertrouwd.

· Om de producten en diensten van DD te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen, gebruikt en bewaart DD statistische informatie en loggegevens van de site om mogelijke punten waarop we onze diensten nog verder kunnen verbeteren, te identificeren.

Overdracht van uw gegevens

We dragen uw gegevens enkel over naar andere landen als we zeker weten dat deze de passende voorzorgsmaatregelen voor deze gegevens bieden. De informatie die wij van u verzamelen, kan worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kan ook worden verwerkt door personeelsleden tewerkgesteld buiten de EER die werken voor DD of voor één van onze leveranciers. Een dergelijke verwerking kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, uw betalingsgegevens te verwerken of ondersteunende diensten te verlenen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet 100% veilig. We zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de gegevens die naar onze site worden verzonden echter niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang zoveel mogelijk te voorkomen.

Overdracht van juridische eigendom van uw gebruikersaccount binnen de Groep

We zijn ons ervan bewust dat u uw informatie toevertrouwd aan DD en niet aan een ander bedrijf. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten we echter samenwerken met een aantal partijen die experts zijn in hun respectieve vakgebieden – per slot van rekening zijn we goed in wat we doen, maar zijn we niet overal even goed in! We zijn heel voorzichtig met wie we uw informatie delen, maar het is belangrijk dat u begrijpt wanneer dergelijke informatie gedeeld wordt en waarom dit gebeurt. Dit wordt uitgelegd in dit hoofdstuk. De uitzonderlijke gevallen waarin we uw informatie kunnen delen, zijn onder meer:

· We delen uw informatie extern met onze belangrijkste serviceproviders wanneer dit nodig is voor onze bedrijfsvoering: Net als elk ander bedrijf, is DD afhankelijk van een aantal externe bedrijven om een reeks essentiële diensten, producten en applicaties te leveren die ons in staat stellen de Diensten aan te bieden. Deze omvatten bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij het ophalen en verpakken van bestellingen, het uitvoeren van leveringen, het ondersteunen van onze klanten, het uitvoeren van controles op fraudebescherming en limieten voor kredietrisico's, het ondersteunen van onze IT-systemen, onze veiligheid bewaken, onze marketing mogelijk maken, controleren of we doen wat we moeten doen, of ervoor zorgen dat we een correcte boekhouding voeren. We kunnen tenslotte niet alles zelf doen en onze samenwerking met experts in verschillende vakgebieden stelt ons in staat onze Dienstverlening naar u op de snelste en meest efficiënte manier te verbeteren. Elk van de externe bedrijven waarmee wij samenwerken, is door ons geselecteerd op basis van hun vermogen om te bieden wat we nodig hebben voor onze vereiste specificaties, inclusief hun vermogen om gevoelige gegevens (zoals uw persoonsgegevens) op een veilige en gepaste manier te verwerken. Elk van deze externe bedrijven heeft een contract met ons waarin onze verwachtingen en vereisten in de omgang met uw informatie duidelijk uiteenzet worden en dat hen volledig verantwoordelijk stelt voor het voldoen aan die verwachtingen en eisen. Enkel en alleen op basis hiervan mogen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan dergelijke derden die een specifieke en persoonlijke toegang tot uw informatie moeten krijgen om onze Diensten te vergemakkelijken om, namens ons, een aantal strategische taken uit te voeren. Zij mogen deze informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies, niet om deze bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We hebben er alle vertrouwen in dat wij uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.

· We delen uw informatie wanneer we aan een wettelijk verzoek moeten voldoen: om zaken te doen in alle landen waarin we activiteiten verrichten, moet DD samenwerken met een aantal toezichthouders en andere wetshandhavingsinstanties in elk van die landen. Hoewel dit (hopelijk) niet vaak gebeurt, kunnen sommige van die toezichthouders of instanties ons wettelijk verplichten om uw informatie met hen te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of als gevolg van een andere wettelijke procedure. Indien we genoodzaakt zijn om uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, zullen we uw informatie delen als wij van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om aan onze verplichting te voldoen. Dit gezegd zijnde, kunnen we dergelijke eisen betwisten wanneer we, naar ons inzicht, van mening zijn dat deze verzoeken overdreven, vaag of onvoldoende onderbouwd zijn. We zullen ook proberen u op de hoogte te brengen van wettelijke eisen voor uw gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit verboden is bij wet of gerechtelijk bevel of wanneer het verzoek een noodgeval is.

· Wij delen uw informatie wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om DD of onze Leden te beschermen: Helaas kan DD (net als vele andere bedrijven) geconfronteerd worden met pogingen tot frauduleuze of criminele activiteiten, waardoor we soms genoodzaakt zijn bepaalde stappen te nemen om zowel ons bedrijf als onze Leden te beschermen. We kunnen uw informatie daarom bekendmaken als we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke illegale activiteiten, fraude, veiligheidsof technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen actie te ondernemen of om nationale handhavingsinstanties bij te staan; (2) onze gebruiksvoorwaarden op te leggen of toe te passen; (3) onderzoek te verrichten naar en ons te verdedigen tegen aanspraken of beschuldigingen van derden; (4) de beveiliging of de integriteit van onze diensten te beschermen; of (5) de rechten, de eigendommen of de veiligheid van DD, onze Leden of anderen uit te oefenen of te beschermen.

· We delen uw informatie extern met andere partners wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen: DD werkt samen met een aantal andere partners die, hoewel ze niet essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering, uw ervaring met DD en uw gebruik van de diensten naar onze mening verbeteren. Dit omvat onze marketingpartners en sociale mediapartners (zoals Facebook of Twitter, indien u ervoor heeft gekozen om uw DD- account aan deze diensten te koppelen of uw activiteit op DD hierop te publiceren) alsook derden om u stimulansen te bieden om deel te nemen aan wedstrijden, aanbiedingen, opiniepeilingen, enquêtes, analyses of onderzoek. We geloven enkel in een samenwerking met bedrijven waarvan wij vinden dat ze geschikt zijn voor DD en haar Leden en die een toegevoegde waarde bieden aan onze diensten. Enkel en alleen op basis hiervan kunnen we beslissen om uw persoonsgegevens aan dergelijke partijen te maken. Deze laatste zijn tegenover DD verplicht om deze gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We vertrouwen erop dat we uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.

· We kunnen uw informatie extern delen als we een zakelijke transactie overwegen: we zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijvengroep sterker en effectiever te maken. Als gevolg daarvan kunnen we soms bepaalde bedrijfstransacties overwegen, zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een soortgelijke transactie of procedure. Als we een dergelijke transactie overwegen, kan dit leiden tot de overdracht van uw informatie maar enkel en alleen om de beoordeling van die transactie of van deze procedure mogelijk te maken. In het geval dat DD een bedrijf of activa verkoopt of aankoopt, of indien DD of het merendeel van haar activa overgenomen worden door een externe partij, kunnen de persoonsgegevens van onze Leden één van de overgedragen activa zijn.

Hoe we uw informatie NIET gebruiken

We zullen uw informatie NIET verkopen zonder uw toestemming aan een Partij buiten de Groep: Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie - inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens - niet verkopen aan enige derde partij, met uitzondering van intragroepstransacties zoals hierboven beschreven wordt (zie hoofdstuk ‘Overdracht van juridische eigendom van uw gebruikersaccount binnen de Groep‘). Wij geloven dat dit absoluut noodzakelijk is om uw vertrouwen te krijgen en te belonen.

Wij zullen uw informatie NIET delen met een externe adverteerder of met advertentienetwerken: We tonen momenteel geen advertenties van derden op onze website en, zelfs als dat wel het geval zou zijn, zouden wij geen toestemming geven voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met externe adverteerders of advertentienetwerken.

Hoelang bewaren wij uw informatie?

In de bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd zo specifiek mogelijk te zijn over hoelang we uw informatie bewaren. Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de Diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met ons team) zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden. Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de Diensten aan u te leveren.

Uw opties en keuzes

We wensen dat u eenvoudige en zinvolle keuzes maakt over uw informatie. Hoewel we hard achter de schermen werken om u en uw gegevens te allen tijde te beschermen, streven wij er ook naar om u instrumenten aan te reiken om de privacy en de beveiliging van uw gegevens zelf te beheren. Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennende dat het uw keuze is om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om het volgende te doen:

· U kunt de gegevens die u aan DD hebt verstrekt, controleren door contact op te nemen met ons DD team of via het onderstaande e-mailadres of adres. Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een identiteitsbewijs, waaronder uw e-mailadres en mogelijkerwijs uw adres, kunnen vragen alvorens we informatie bekendmaken.

· U kunt ons ook op dezelfde manier contacteren om de persoonlijke informatie opgeslagen in uw profiel dat door DD wordt beheerd, op elk moment te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen van DD informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit uw eigen account hebt verwijderd.

· U kunt uw toestemming verleend aan DD voor het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte informatie op elk gewenst moment intrekken of wijzigen. U kunt dit doen door uw accountinstellingen aan te passen.

· U kunt op elk moment een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Indien u dit wenst, gelieve contact op te nemen met ons DD team dat u kan helpen met uw verzoek. We brengen u hiervoor niets in rekening, maar moeten mogelijkerwijze nog wat vragen stellen om uw identiteit te bevestigen vooraleer we u enige informatie verstrekken.

Het toestel of de software die u gebruikt, kan u eventueel keuzes bieden om toegang te krijgen tot DD. De browser die u gebruikt, kan u bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om cookies of andere soorten van lokale gegevensopslag te beheren, of uw mobiel toestel kan u de keuze geven om locatie- of andere gegevens al dan niet met ons te delen en u informeren over de manier waarop dit gebeurt. [In het bijzonder, als u geen voorstander bent van online advertenties, raden wij u aan om meer te weten te komen over de browserinstelling Do Not Track.] Voor meer informatie over deze keuzes, raadpleegt u uw toestel of neemt u contact op met uw softwareleverancier.

Bescherming van uw veiligheid

We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra we uw informatie ontvangen, gebruiken we verschillende veiligheidsfuncties en -procedures, rekening houdend met de industriestandaarden, om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

· Wij bieden een veilige “https”-toegang tot de transactionele delen van de DD-website.

· De toegang tot DD is beveiligd met een wachtwoord en gevoelige gegevens (zoals creditcardinformatie) die worden uitgewisseld tussen uw webbrowser en de DD Diensten zijn beschermd door een SSL-codering. Om uw creditcard verder te beveiligen, bewaren wij bovendien geen details van de veiligheidscode (of CCV-code) die u moet invoeren om een bestelling met uw creditcard te voltooien.

· Om alle gegevens die u op onze servers bewaart, te beschermen, controleren we regelmatig ons systeem op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en voeren we zelf penetratietests uit op die systemen om mogelijke verbeteringen te identificeren. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn er ook een aantal zaken waarmee u kunt helpen. U kunt uw account veilig houden door een sterk wachtwoord te gebruiken dat andere tekens dan alleen letters bevat. We raden u ook aan om niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor al uw online accounts of voor de meeste hiervan. Omdat e-mails, instant messaging en soortgelijke communicatiemiddelen niet altijd versleuteld zijn, raden we aan om geen vertrouwelijke informatie op deze manier te communiceren.

Ons contacteren

Zowel de informatie die u ons verstrekt als de informatie die wij verzamelen, wordt beheerd door Dirty Divers, conform de toepassing van de Nederlandse wet Gegevensbescherming inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetten. We horen altijd graag van onze Klanten (vooral indien u van mening bent dat we uw verwachtingen niet ingelost hebben). Indien u vragen of feedback hebt over deze verklaring of indien u wenst dat wij uw informatieverwerking stopzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met een medewerker van onze klanten afdeling die al uw vragen met plezier zal beantwoorden. U kunt de klanten afdeling contacteren via de volgende kanalen:

· Via de Dirty Divers website (onder “Contact Us”)

· Via e-mail ter attentie van info@dirtydivers.nl, met vermelding van uw emailadres, naam, voornaam, adres en een kopie van de elektronische identiteitskaart van de Klant,

· Door te schrijven naar: Dirty Divers Gegevens bescherming, Sint Joostdijk 56, 4307AV Oosterland

Wijzigingen aan dit Beleid

 Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven bijvoorbeeld e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken alvorens u DD blijft gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2021.

bottom of page